Jar slovenského divadla

Kultúra a umenie. Neoddeliteľná súčasť každej spoločnosti, odzrkadľujúca jej súčasný stav. Spolu vytvárajú akýsi odraz nášho myslenia a vnímania sveta, ako aj naše túžby do budúcna. Divadelné umenie túto úlohu priam oživuje pred našimi očami. Vidíme v ňom …