Knižné novinky, ktoré vyšli v rómskom jazyku

Rád premonštrátov a ich pôsobenie na Slovensku

Záhrada – malý kúsok raja

Na ceste k slovenskej židovskej tragédii

Turíce – sviatok nového začiatku

Židovská náboženská obec slávi Pesach

Prečo je marec výnimočný mesiac?

Aby slová mali krídla

Jar slovenského divadla

Králiček Jojo /2020/ – Recenzia

Symbolika židovských cintorínov

Magický čas modlitieb, spomienok a horiacich sviec

História Rusínov na Slovensku /2.časť/

História Rusínov na Slovensku /1.časť/

Život Muslimov na Slovensku

Loli paradička (2019) – Recenzia