O nás

Na Slovensku je to tak, že sa tu stretáva mnoho rôznych etnických aj náboženských skupín. Nie je to len novinkou dnešných dní. Už v minulosti sem kvôli polohe nášho územia prichádzali rôzne skupiny obyvateľstva. Aj Slováci sú na prvý pohľad zmesou rôznych národností. Žijeme tu spolu v relatívnom mieri po celé stáročia. Koľko však toho o sebe vieme?

Náš internetový magazín si kladie za cieľ sprostredkovať informácie o minoritnom obyvateľstve na Slovensku. Píšu ho odborníci z oblasti religionisitky, politológie, etnológie a ostatných humanitných vied. To zaručuje nadhľad a odbornosť nad jednotlivými témami.

Veríme, že čítanie magazínu sprostredkuje príjemné pocity a prehĺbi povedomie o jednotlivých skupinách obyvateľstva na Slovensku. Našou hlavnou snahou je podporiť toleranciu a porozumenie.

Za redakčný tím,

 

Zdenka Bencúrová

 

 

MaGeT je kultúrno-historický magazín, ktorý od 1.1.2022 funguje ako občasník.

ISSN 2729-8035

Vydavateľ: