Redakcia

kontakt:
redakcia@maget.sk

šéfredaktor:
Mgr. Tomáš Budziňák

zástupca šéfredaktora:
Mgr. Zdenka Bencúrová

redakcia:
Mgr. Katarína Hrnčiarová, PhD.
Mgr. Andrea Sotáková
Mgr. Gabriela Kováčová
Mgr. Renáta Bzdilová, PhD.
Mgr. Martina Horňáková
Mgr. Patrik Čigáš
Mgr. Jana Dorčáková
Bc. Radka Cardová
Martina Bobaľová