Redakcia

kontakt:
info@maget.sk

šéfredaktor:
Mgr. Zdenka Bencúrová

redakcia:
Mgr. Katarína Hrnčiarová, PhD.
Mgr. Renáta Bzdilová, PhD.
Mgr. Miroslava Vaníková
Mgr. Tomáš Budziňák
Mgr. Andrea Sotáková
Mgr. Gabriela Kováčová
Mgr. Martina Horňáková
Mgr. Patrik Čigáš
Mgr. Jana Dorčáková
Mgr. Radka Vargová