Mozaiková lady

Výrok „na východe nič nie je“ nielen že zľudovel, ale stal sa vtipnou negačnou pointou konverzácií o všetkom, čo na východe stojí za videnie či navštívenie. Lepšiu kampaň na náš región, ktorá podnecuje spontánne hľadanie a prezentovanie jeho …

Kláštor postavili na mieste zázraku

Obec Krásny Brod nájdeme v okrese Medzilaborce na území, ktorým v minulosti prechádzali významné obchodné cesty a spájali Uhorsko, Podkarpatie a Halič. Dnes je obľúbeným turistickým cieľom. Vyhľadávaný je za účelom príjemného výletu i duchovnej obnovy, a to vďaka gréckokatolíckemu monastyru, …