Kontakt

redakcia@maget.sk

Vydavateľ:

Centrum pre religionistiku a historické štúdiá, n. o. 
www.cerehis.sk
IČO: 50091069
Sídlo spoločnosti:
Stierova 3
040 23 Košice