Slovensko a svet antiky (kvíz)

/10

Slovensko a svet antiky

1 / 10

1. K akým jazykom rómčina patrí?

 

2 / 10

2. Odkiaľ sa vzalo pomenovanie Róm?

 

3 / 10

3. Ktorý dialekt rómčiny je na Slovensku najrozšírenejší?

 

4 / 10

4. Koľko slovných druhov má rómčina?

 

5 / 10

5. Koľko gramatických pádov má rómčina?

 

6 / 10

6. Akého rodu môžu byť podstatné mená v rómčine?

 

7 / 10

7. Aké slovesné časy rómčina rozlišuje?

 

8 / 10

8. Aké slovesné spôsoby sa v rómčine dajú vyjadriť?

 

9 / 10

9. Koľko písmen má abeceda slovenskej rómčiny?

 

10 / 10

10. Ktoré písmená nie sú v rómskej abecede?