Kvíz: Čo viete o rómskom jazyku?

Blíži sa Svetový deň rómskeho jazyka, ktorý pripadá každoročne na 5. novembra. O vyhlásenie a medzinárodné uznanie tohto sviatku sa zaslúžil najmä významný rómsky politik, aktivista, spisovateľ a autor Rómsko-chorvátskeho a chorvátsko-rómskeho slovníka – Veljko Kajtazi, ktorému sa spoločne s ďalšími predstaviteľmi Rómov z celého sveta za pomoci chorvátskeho parlamentu podarilo dosiahnuť to, že organizácia UNESCO v roku 2015 vyhlásila tento sviatok za medzinárodný.

Pri tejto príležitosti Vám prinášame kvíz o rómskom jazyku.

Viete k akým jazykom má rómčina najbližšie? Kde sa vzalo pomenovanie Róm? Ktoré dialekty rómčiny sú rozšírené na našom území? Ktoré písmená má rómska abeceda oproti slovenskej navyše a akú má rómčina gramatickú štruktúru?

Overte si svoje vedomosti v našom kvíze!

Kvíz pripravila: Martina Horňáková

Titulná fotografia: Publikácie venované rómskemu jazyku (Foto: Martina Horňáková)

/12

Čo viete o rómskom jazyku?

1 / 12

1. K akým jazykom rómčina patrí?

 

2 / 12

2. Odkiaľ sa vzalo pomenovanie Róm?

 

3 / 12

3. Ktorý dialekt rómčiny je na Slovensku najrozšírenejší?

 

4 / 12

4. Koľko slovných druhov má rómčina?

 

5 / 12

5. Koľko gramatických pádov má rómčina?

 

6 / 12

6. Akého rodu môžu byť podstatné mená v rómčine?

 

7 / 12

7. Aké slovesné časy rómčina rozlišuje?

 

8 / 12

8. Aké slovesné spôsoby sa v rómčine dajú vyjadriť?

 

9 / 12

9. Koľko písmen má abeceda slovenskej rómčiny?

 

10 / 12

10. Ktoré písmená nie sú v rómskej abecede?

 

11 / 12

11. Ktoré hlásky indického pôvodu sa v rómčine zachovali?

12 / 12

12. Približne koľko ľudí na Slovensku ovláda rómsky jazyk?