Medzinárodný maratón mieru. Aké je jeho posolstvo?

Najstarší maratón v Európe, Medzinárodný maratón mieru alebo tiež Košický maratón, započal svoju tradíciu v roku 1924, presne 28. 10. 1924. V tento deň sa zhmotnilo nadšenie ôsmych bežcov, ktorí začali tradíciu tretieho najstaršieho maratónu na svete, hneď po Bostonskom a Yunkerskom maratóne. Maratón predstavuje pre Košičanov aj Slovákov každoročne významnú udalosť, kedy si v prvú októbrovú nedeľu pripomínajú nutnosť spolupatričnosti, pomoci a ,,ľudskosti“. Ako samotný názov maratónu evokuje, bežci z celého sveta sa snažia svojimi výkonmi podporovať rôzne charity, poukazovať na sociálne problémy či pripomínať svetu hodnoty, ktoré vyznávajú.

Za takmer sto rokov konania maratónu sa toho udialo mnoho. Menili sa politické zriadenia, vlády, prišla vojna, zmenil sa režim, nastala revolúcia, rozdelila sa republika, zmenilo sa milénium a za ním nás postihla pandémia. Košický maratón tu zostal. Pripomeňme si niekoľko zaujímavých udalostí, ktoré sa s MMM spájajú.

V roku 1931 vyhral MMM bežec z Argentíny, ktorý neskôr triumfoval pod olympijskými kruhmi v Los Angeles. Juan Carlos Zabala mal v čase svojej úspešnej účasti na maratóne iba úctyhodných 20 rokov. Krásne posolstvo priniesol do Košíc v roku 1937 bežec Désiré Leriche. Tento bežec sa zúčastnil pretekov iba vďaka zbierke svojich priateľov, ktorí v neho natoľko verili, že vyzbierali dostatočný obnos peňazí. Leriche si pomoc veľmi vážil a ako vďaku sa rozhodol príspevky, ktoré dostal za autogramy venovať miestnym chudobným.

Až neuveriteľné bolo zabehnutie Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach v roku 1945 po ukončení vojnových bojov. Práve toto zabehnutie MMM bolo prelomovým míľnikom a pomyselným symbolom mieru. Po rokoch, kedy bol svet zmietaný v hrôzach vojny, predstavoval maratón mieru pokoj a bol akýmsi lúčom svetla a nádeje. Pamätníci tohto behu, ktorý sa odbehol na okruhu Košice – Seňa boli deťmi, ale pamätajú si i dnes tú radosť na otočke v Seni. Povzbudzovali a tešili sa pri každom bežcovi. Bol to malý sviatok s príchuťou výnimočnosti.

Rok 1974 bol výnimočný, pretože MMM oslávil 50 rokov a v roku 1980 sa prvý krát v histórii objavili na trati aj ženy. Tento rok predstavuje dôležitý krok k  uznaniu rovnoprávnosti žien i mužov.

Medzinárodný maratón mieru v Košiciach nenesie štatút výnimočnosti len svojím vekom a názvom, ale môžeme mu pripisovať aj organizačné úspechy. IAAF Majstrovstvá sveta v polmaratóne v roku 1997 boli označené za najúspešnejšie v ich histórii, a práve preto bol v roku 1999 umožnený Košiciam organizovať 12. svetový kongres AIMS.

Zaujímavosťou v roku 2007 bola spomienka na francúzskeho bežca Désiré Lericha, ktorého sme už spomínali a ktorý vyhral maratón pred 70. rokmi a neskôr zahynul v koncentračnom tábore. V roku 2014 oslávil maratón svoje jubileum v podobe 90. narodenín. Ako to už na každej veľkej oslave býva, nechýbali ani gratulanti a aj mimoriadni účastníci. Boli to bežci so závažným ochorením. Presne 100 bežcov s onkologickým ochorením odbehlo časť Medzinárodného maratónu mieru a dokázali tak celému svetu a hlavne sami sebe, že nejestvujú prekážky ak v človeku horí plameň.

Beh, vojnové časy, prvý beh žien, krajiny z celého sveta, to je MMM. Medzinárodný maratón mieru spája históriu, rôzne osudy a udalosti a vysiela do sveta základnú myšlienku tolerancie. Táto udalosť každoročne spája ľudí rôznych vekových kategórií, kultúr, náboženstiev či politických presvedčení. Spája často nespojiteľné a snaží sa prinášať posolstvo mieru ku každému. Dnes je práve mier to, čo potrebujeme, čo by nás malo spájať.

Tak, ako všetky udalosti posledných dvoch rokov, i MMM bol poznačený situáciou ohľadom pandémie a ochorenia Covid 19. Minuloročný beh sa uskutočnil síce v komornejšej atmosfére, no ani pandémia ho vtedy nezastavila. A nezastavila ho ani v roku 2021.

Ako každý rok štartovalo sa o 9.00 hod. prvú októbrovú nedeľu od hotela Hilton, pre starších od Slovana, na Hlavnej ulici. Aktuálny ročník poctili svojou prítomnosťou bežci z 25 krajín, a teda bol maratón opäť multikultúrny. Tento rok bol venovaný Abebe Bikilovi. Abebe Bikila bol dvojnásobný olympijsky víťaz a bežec, ktorý v roku 1960 odbehol na olympiáde maratón bosý. Na olympiádu sa dostal ako náhradník. Napriek tomu, že sa vrátil do rodnej krajiny ako národný hrdina, takmer ho popravili, dostal však milosť. Svojej láske, športu, sa venoval až do osudnej nehody, pri ktorej ochrnul. Tomuto etiópskemu bežcovi bola venovaná aj výstava v centre Košíc..

Medzinárodný maratón mieru v Košiciach tento rok vyhral bežec z Kene, Reuben Kiprop Kerio, ktorý maratón zabehol za 2:07:18. A je úctyhodné, že napriek napätej sociálnej atmosfére na Slovensku a rozpolteniu spoločnosti, ostali v popredí okrem športových výkonov hlavné posolstvá Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach, a to tolerancia a mier.

Jana Dorčáková

Foto: Zdenka Bencúrová