Pavol MELCORE Červeniak: fARTctory: Decade(nce) of Drawing

Campus Gallery (Park Komenského 7)
29.12. 2021 – 23. 2. 2022

Autorský projekt ‘fARTctory’ sa zameriava hlavne na oslavu kresby ako takej, ako média. Zozbierané diela zosobňujú radosť z tvorby skrz jeden z najpodstatnejších spôsobov ľudského vyjadrenia – kresbu. Každodenné kreslenie je ako fyzické cvičenie pre predstavivosť, poháňa praktické perceptívne procesy, ktoré sú užitočné pri rôznych úlohách, ktoré si vyžaduje naša inak bežná existencia. Kreslenie by sme mohli nazvať akousi „metazručnosťou“, ktorá prirodzene zlepšuje mnohé ďalšie aspekty nášho prežívania.

Keď bol autor dieťaťom, predstava, že existujú ľudia, ktorí sa nevenujú kresleniu bola pre neho znepokojivo šokujúca. Chlapec od začiatku považoval za samozrejmosť, že kreslenie je len ďalšou nevyhnutnosťou pre prežitie vo svete ľudí (rovnako ako učenie sa v škole, šport, domáce práce atď.). Zrejme táto počiatočná neschopnosť predstaviť si svet bez kreslenia urobila z neho takého neúnavného kresliča…

Hlavnú časť prezentovaného materiálu tvorí dvanásť sketchbookov, ktoré autor denne používal, mapujúc takto v procese jeho tvorbu a záujmy. Šesť sketchboookov zachytáva roky 2011-2018, ďalších šesť zahŕňa najmä rok 2021. Z každého sketchbooku bolo autorom vybraných desať najlepších kresieb, ktoré sú inštalované na stene (a aj na instagrame) do desiatich “chlievikov”.

Na výstave sú prítomní aj „diváci” – Spectators – 24 objektov, ktoré dopĺňajú projekt fARTctory. Ideou je zamyslenie sa nad tradičným „rámcom“ umeleckého média, teda experimentovanie s ich veľkosťou, mierkou, skreslením, pomyselnými hranicami a špecifickou inštaláciou. Bytosti vytvorené z plátien, dosiek, palíc či drôtov fungujú v súčasnej atmosfére izolácie aj ako návštevníci výstavy, miesto je zaľudnené aspoň ARTificiálnym „životom“.

Posledným, čerstvo vyliahnutým prírastkom je kreodaktyl KREO (Creodactylus melcori), oživená skamenelina autorovho osobného praveku. Mýtus pterodaktyl ako symbol histórie, archeológie, kryptozoológie, fantasy, hier, skrátka všetkého, čo ho motivuje a inšpiruje. Po štvrťstoročí sa rozhodol vdýchnuť mu život. Keďže pozostáva hlavne z maliarskych paliet, plátna a papiera, živí sa iba tými najlepšími farbami. Tak ako si pes vyberá granule, kreodaktyl ohŕňa nos nad obyčajnými vodovkami.

Na záver výstavy mohli návštevníci v rámci takmer až zoologického eventu Kŕmenie Kreodaktyla priamo na mieste „nakŕmiť“ kreodaktyla – dotvoriť ho farbami, fixkami, štetcami, čímkoľvek, čo je po ruke. Okrem „obyčajných farieb“ je tu špecialita: najčiernejšia farba komerčne dostupná pre „obyčajných ľudí“. Je nám veľkou cťou poskytnúť návštevníkom výstavy profesionálnu čiernu farbu BLACK 3.0 a taktiež vzorku najbelšej bielej (WHITE 2.0), ktoré vznikli v dielni britského umelca menom Stuart Semple (culturehustle.com).

Počas výstavy prebehol aj sprievodný interaktívny workshop s názvom STORYSWAP (Vytvor nový príbeh z Melkorovho skicára). Ten spočíval v sňatí kresieb zo stien a následnom inštalovaní v inom poradí, s cieľom vytvoriť príbeh. Možnosť dotýkať sa diel a manipulovať s nimi je symbolická aj skrz hlavnú ideu výstavy, a autorovej tvorby ako takej, “každý vie kresliť” a jeho radosť, ktorú nachádza v hraní DnD a fantasy hier.

Zúčastnili sa ho študenti druhého ročníka odboru grafický dizajn na Škole umeleckého priemyslu v Košiciach v sprievode Mgr. art. Evy Čarnokej. Po úvodnom komentári autora a prehliadke kresieb sa prešlo k samotnej aktivite. Študenti pracovali v skupinách a na vizuálne prerozprávanie si vybrali kresby z náčrtníkov GREY, TORN a TOMCAT. Zhostili sa toho s nadšením a vypustili do sveta tri nové príbehy. Kresby ostali až do konca výstavy v tomto novom poradí a študenti sa tak stali ďalšími spolutvorcami výstavy.

Počas celého trvania výstavy mali návštevníci možnosť dotýkať sa diel, manipulovať s nimi a dokonca aj reálne dotvárať výstavu (Kŕmenie Kreodaktyla). Teraz nastal čas výstavu zbaliť a ísť domov. Homecoming je posledný deň výstavy, posledná možnosť pozdraviť autora, Spectatorov a Kreodaktyla na pôde Campus Gallery. Bude to galavečer deinštalácie, kedy budú môcť návštevníci priložiť ruku k výstave v jej záverečných minútach. Nenechajte si to ujsť.

VIRTUÁLNA GALÉRIA:

https://www.facebook.com/fARTctory

https://www.instagram.com/fart.ctory/


A pamätajte, každý vie kresliť.

Tak to teda skús – kresli dačo kus!

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia