Vzácna návšteva z Číny opúšťa Slovensko a vracia sa domov

Expozícia, za ktorou cestujú tisíce ľudí do Číny, onedlho opustí brány Múzea Trebišov. Slováci mali možnosť objaviť úžasný náhľad do hrobky prvého cisára Čchin Š chuang-tiho, ktorý ako prvý dokázal zjednotiť Čínu a ukončil obdobie chaosu medzi všetkými čínskymi štátmi. V jeho hrobke sa viac ako 2 000 rokov ukrývalo 8 000 vojakov, ktorí teraz patria medzi osem divov sveta a od roku 1987 sú súčasťou zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

V interaktívnej výstave sme sa dozvedeli zaujímavosti o živote prvého cisára, o zjednotení Číny, o zavedení reforiem, o Veľkom čínskom múre, o cisárovej hrobke, o výrobe terakotových vojakov a ich hodnostiach… a omnoho viac.

Čína. Veľkolepá a tajomná krajina plná zaujímavostí a dych berúcich úkazov a pamiatok. Keď sa hovorí o Číne, ako prvý sa nám v mysliach vynorí asi Veľký Čínsky múr. Aj toto dielo vzniklo z iniciácie prvého zjednotiteľa Číny – cisára Čchin Š‘-chuang-tiho.

Prvý cisár

Prvý cisár bol veľkým reformátorom. Podarilo sa mu zjednotiť rozdrobené národy Číny a z medzi sebou bojujúcich štátov urobil v roku 221 p.n.l. impérium. Čínsky múr vznikol práve na ochranu zjednotených štátov spojením a dobudovaním už existujúcich opevnení. Veľký Čínsky múr však nie je len pamiatkou, ktorá do Číny láka milióny turistov, taktiež ho niektorí nazývajú aj najdlhším cintorínom na svete, keďže pri jeho vybudovaní umrelo približne 1 000 000 ľudí.

Okrem mnohých reforiem, ktoré sa nie vždy skončili úspešne, je prvý cisár zjednotenej Číny známy najmä svojou neutíchajúcou túžbou po večnom živote, ktorá sa mu nakoniec stala osudnou. Pri svojom neúnavnom pátraní po zdroji večného života sa cisár nenechal zastaviť nikým a ničím a jeho posadnutosť vyústila až do okamihu, kedy mu bol podaný ortuťový nápoj, ktorý mu mal večný život zabezpečiť.

Prvý cisár zomrel v roku 210 p.n.l. a na jeho poslednej ceste ho malo sprevádzať a chrániť práve 8000 hlinených vojakov, koní, vozov a zbraní. Jeho hrob sa nachádza v tesnej blízkosti vykopávok, pod návrším vysokým 43 metrov. Nadzemná hrobka pozostáva z obetných miest, zo zádušného chrámu s areálom pre niekoľko tisíc služobníkov a z 350 metrov dlhej, 345 metrov širokej a 76 metrov vysokej mohyly, ktorá doteraz nie je preskúmaná.

,,Hrobku ešte dodnes nik nevyraboval, na rozdiel od pyramíd a hrobiek egyptských faraónov. Je to možno aj preto, lebo sa predpokladá, že podzemný palác leží pod tromi vrstvami podzemných vôd. Akýkoľvek pokus do hrobky vstúpiť by sa mohol skončiť zaliatím vodou a obrovskými škodami. Ďalším problémom podľa legendy je problematický obsah hrobky. V zmysle historických prameňov sa predpokladá, že vo vnútri je skrytý palácový komplex. Z opisov v zápiskoch historika však zároveň vyplýva, že sarkofág cisára spočíva na niečom, čo pôsobí ako maketa vtedajšej Číny. Maketa vyrobená z ušľachtilých kovov a materiálov je zaujímavá tým, že jej rieky a jazerá boli vyplnené tekutou ortuťou. Preto sa poniektorí archeológovia domnievajú, že vnútro hrobky je naplnené jedovatými výparmi ortuti a vykopávky by bolo nutné robiť v plynových maskách. Výskumy pritom skutočne potvrdili, že pôda okolo hrobky 280-krát prekračuje prípustnú normu obsahu ortuti.
Celková plocha pohrebného areálu zaberá 46 km2 a celková konštrukcia hrobky má tvar pyramídy.“

Cisárova Terakotova armáda

Armáda dostala názov Terakotová podľa terakoty, teda pálenej hliny hnedočervenej farby, z ktorej sú všetky sochy vyrobené. Pôvodne boli sochy bojovníkov pomaľované žiarivými farbami, avšak do dnešného dňa tieto farby postupne opadli. Jednotlivé sochy bojovníkov sa odlišujú pózou, výrazom, oblečením. 

Vojaci boli vytvorení ako jedinečná kópia ozajstnej živej armády. Vojsko tvorili vojaci v životnej a nadživotnej veľkosti s reálnymi tvárami. Jedinečnosť vojska spočíva aj v skutočnosti, že každý jeden vojak má odlišnú tvár. Žiadni dvaja vojaci nevyzerajú rovnako. V čase pochovania cisára a vojakov boli hlinené sochy oblečené do reálnych presných uniforiem vojakov cisárskeho vojska. Mali so sebou 10 000 ozajstných bronzových zbraní, ktoré vďaka špeciálnemu ošetreniu zdolali skúšku času a zostali do dnešného dňa takmer nedotknuté. Nájdená výstroj obsahuje zrejme všetky základné druhy zbraní, ktoré sa v dobe prvého cisára používali. Mnohé z nich majú na sebe vyryté mená, dátumy výroby či úradné označenia. Medzi výstrojou môžeme vidieť kopije, dýky, luky, šípy, ľahké a ťažké brnenia, ale nenájdeme tam prilby a štíty – boli totiž takí statoční a verní, že bojovali bez nich.

Títo nemí spoločníci sprevádzali verne cisára tisícky rokov. Dnes môžeme spoznať ich jedinečné tváre, ktoré sa vynárajú z pieskov času ako pripomienka veľkoleposti dynastie, ktorá mala ,,podľa proroctiev vládnuť najľudnatejšej krajine sveta do sklonku vekov“.

Tváre vojakov pôsobia neskutočne reálne a zvláštnym spôsobom aj živo. Keď sa na nich človek zadíva, má chvíľkami pocit, že sa každú chvíľu pohnú z miesta. Môžeme si len predstaviť veľkoleposť tisícok vojakov nastúpených v hrobke pri ich objavení.

Svojím spôsobom sa cisárovi Čchin Š‘-chuang-timu večný život nájsť podarilo. Jeho meno dnes pozná celý svet. Zanechal za sebou míľniky histórie a prepísal svetové dejiny vlastnými rukami. Zjednotil a zreformoval Čínu. Možno neboli všetky jeho rozhodnutia najšťastnejšie a krutý spôsob jeho vlády bol pri najmenšom kontroverzný – cisárova totalita a pokus o umlčanie oponentov či zničenie vlastných dejín sa zapísali do histórie rovnako ako jeho tyranstvo a despotická vláda. Nikto nemôže spochybniť veľký vplyv cisárových činov na vývoj čínskych dejín ani fakt, že veľkým dielom prispel k pádu ríše. Napriek všetkým jeho počinom sa s menom Čchin Š‘-chuang-ti už naveky spája Veľký Čínsky múr a ôsmy div sveta – úžasná Terakotova armáda.

Radka Vargová

Zdroje:

https://refresher.sk/36781-Schuangti-Prvy-cinsky-cisar-a-pokrokovy-reformator-no-i-sialeny-krutovladca-posadnuty-myslienkou-vecneho-zivota

http://www.walkers.sk/terakotovaarmada.php

https://www.chinese-emperor.com/slovensko/

Foto: Radka Vargová

Titulná fotografia: Záber na vojakov Terakotovej armády (Foto: Radka Vargová)