Myšlienka Nikolaja Ivanoviča Pirogova

Nikolaj Ivanovič Pirogov (13. 11. 1810 – 15. 12. 1881) sa narodil v Moskve ako posledné štrnáste dieťa štátneho úradníka. Väčšina jeho súrodencov zomrela. Ostali dvaja bratia a tri sestry. Otec zomrel roku 1824 a rodina zostala nezaopatrená. Rodinný lekár a zároveň profesor anatómie a fyziológie na moskovskej univerzite Efrem Mukhin (1766-1850), zariadil, aby Nikolaj I. Pirogov v r. 1825 začal študovať na lekárskej fakulte v Moskve.

V dvadsiatich šiestich rokoch Pirogov prijal miesto chirurga na nemeckej univerzite v Doprate, kde pracoval od roku 1836 do roku 1840. V roku 1840 oslovil Pirogova minister Kleinmichel a ponúkol mu miesto primára chirurgie v nemocnici s 1000 lôžkami, ktorá vtedy predstavovala neuveriteľný posun vpred. Išlo o miesto vo vojenskej akadémii armádnej medicíny v Petrohrade.

V septembri 1854 napísal Pirogov, uznávaný ruský lekár, veľkovojvodkyni Jelene Pavlovnej (švagrinej cára Nikolaja) o svojom pláne založiť spoločnosť žien, ktoré by pomáhali chorým a raneným a vyzval ju i k výberu personálu. Veľkovojvodkyňa založila z vlastných zdrojov Spoločenstvo sestier pozdvihnutia sv. Kríža pre pomoc raneným a chorým vojakom, pretože v septembri 1854 zomrelo v Sevastopole tisíce ranených ľudí.

Portrét Nikolaja Ivanoviča Pirogova z roku 1881 – autorom je Ilya Repin (Foto: wikimedia.org)

Pirogov požiadal o vyslanie do krymskej vojny. Vďaka pomoci veľkovojvodkyne bola žiadosť akceptovaná. Sprevádzaný niekoľkými ďalšími lekármi a na čele skupiny Krestovozdviženskoj obščiny sestier Miloserdija vyrazil Pirogov 9.11.1854 na Krym. Tu pracoval 14 mesiacov. Spočiatku narážal Pirogov, samozrejme aj ošetrovateľky, na veľkú nevôľu generality. Po celý čas pracovali v lazaretoch zriadených v stanoch (nie v budovách) a zachraňovali ranených aj v poli. Hoci bol Pirogov vynikajúcim chirurgom, bol medzi ostatnými lekármi málo obľúbený. Avšak aj napriek tomu sa zaslúžil o vznik ženského ošetrovateľstva a presadil myšlienku uplatniť ženy na bojisku. Je potrebné si uvedomiť, že pre vtedajšiu dobu bolo nemysliteľné, aby pacientov ošetrovali ženy – nie ešte vo vojne. Pirogov tiež zaviedol operácie na bojisku pod narkózou (anestéziou), čím zásadne znížil množstvo amputácií.

Ako spisovateľ je oceňovaný okrem iného pre svoje významné dielo, ktoré pojednáva o vojnovej chirurgii. Vyšlo v nemčine v r. 1864 v Lipsku (Grundzüge der allgemeinen Kriegschirurgie) a potom aj v ruštine v rokoch 1865-1866 (Načala obščej voenno polevoj chirurgii; Základy všeobecnej vojnovej chirurgie). Pirogov rozpracoval manažment úrazového šoku. Bezprostredne po skončení krymskej vojny vydal Voprosy žizni: Dnevnik starogo vrača.

Venoval sa aj reforme školstva. V Rusku vytvoril základy modernej pedagogiky, presadzoval vzdelávanie a dôstojné postavenie žien v spoločnosti. Za svoje pokrokové názory bol prenasledovaný ruským režimom.

Desať rokov po krymskej vojne boli sformulované medzinárodné humanitárne zákony (tzv. Vojnové zákony) a Ženevská konvencia. Roku 1864 založil Švajčiar Henri Dunant (nositeľ vôbec prvej Nobelovej ceny za mier z r. 1901) medzinárodnú organizáciu Červený kríž. Ruský Červený kríž založila práve Jelena Pavlovna a Pirogov bol jeho predstaviteľom.

Dnes môžeme povedať, že stačila jedna myšlienka, ktorá zmenila svet žien.

Jana Dorčáková

Zdroje:

Adámek, J. 1950. Nikolaj Ivanovič Pirogov: Život a dílo velikého ruského chirurga a myslitele. Bratislava: Zdravotnícke nakladateľstvo, 1950. s. 87. ISBN neznáme.

Bužgová, R. – Plevová. I. 2011. Ošetřovatelství I. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. s. 285. ISBN 978-802-4735-573.

Soudková, J. 2013. Významné osobnosti v ošetřovatelství. [Online] 2. 5 2013. [Dátum: 10. 7 2021.] Dostupné na: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwig_Z7n_djxAhWkwAIHHX5iB9M4ChAWMAB6BAgFEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.szs-jaselska.cz%2Fdum%2FVY_32_INOVACE-1-1-OSE-2.ppt&usg=AOvVaw2jUC-bNOC33HzE5vJvabbY.

Velký lékařský slovník. 2021. Pirogov Nikolaj Ivanovič (1810–1881). lekarske.slovniky.cz – webová lokalita. [Online] Maxdorf, 2021. [Dátum: 10. 7 2021.] Dostupné na: http://lekarske.slovniky.cz/lexikon-pojem/pirogov-nikolaj-ivanovic-1810-5.

Titulná fotografia: Fragment z obrany mesta Sevastopoľ s N.I. Pirogovom uprostred (Foto: wikimedia.org)