Aké tajomstvo skrýva kabala?

Judaizmus je najstarším monoteistickým náboženstvom. Judaizmus a kresťanstvo majú veľa spoločného no pre mnohých ľudí je židovská viera do istej miery záhadná. Tajomstvá vyvoleného národa môže Židom priblížiť štúdium kabaly.

,,Podstatou kabaly je intenzívna viera v neprerušovaný vzájomný vzťah medzi Bohom ako nekonečným zdrojom sily a múdrosti vo svete hore a človekom v konečnom svete dole.“

Pod pojmom kabala zvyčajne rozumieme súbor vnútorných mystických náuk, vzťahujúcich sa k židovskej náboženskej tradícií. Doslovný preklad pojmu kabala znie prijímanie alebo prijatie. Mohli by sme ju definovať ako mystickú interpretáciu Biblie u hebrejcov. Niektorí hovoria o okultnej vede, pomocou ktorej dochádza k spojeniu s duchmi. Podľa kabalistov má všetko v ľudskom živote spoločný pôvod.

Kabalu si môžeme predstaviť ako starovekú múdrosť, ktorá nám môže pomôcť odhaliť princíp fungovania vesmíru a života ako takého. Prostredníctvom tejto tajomnej vedy sa môžeme naučiť žiť plnohodnotný život. Je akýmsi návodom na naplnený život. Kabala ukazuje správnu cestu, nový spôsob nazerania na tento svet a môže nám pomôcť spojiť sa zo zdrojom všetkého.

Pre kabalu sú kľúčové viaceré texty (Foto: wikimedia.org)

Múdrosť kabaly je považovaná za nástroj na štúdium duchovného sveta. Tak ako na skúmanie tajov fyzikálneho sveta využívame prírodné vedy, kabalu využívame na odkrývanie tajomstiev sveta duchovného. Človek odjakživa skúmal svoj pôvod, svoje smerovanie… Kládol si otázky, na ktoré nenachádzal odpovede. Pre veriacich židov môže byť práve štúdium kabaly cestou, na ktorej konci tieto odpovede nájdu.

Kabalisti tvrdia, že realita života sa skladá z dvoch prvkov. Prvým je túžba prijímať a druhým túžba odovzdávať. Keďže túžba dávať má za následok túžbu prijímať, môžeme stvorenie chápať ako manifestáciu túžby prijímať. Kabala na jednej strane vysvetľuje plán stvorenia sveta ale taktiež ukazuje spôsob ako si sami môžeme budovať a ovládať svoj život a osud.

Kabalistické knihy učia o štruktúre duchovných svetov a o spôsobe a ceste, ako sa do nich môže každý z nás dostať a tým objaviť svoju vlastnú cestu k podstate Božieho plánu. Pri správnom prežití a interpretácií kabaly si ju môžeme predstaviť ako pomyselnú mapu duchovného sveta.

,,Nevedomosť viedla niektorých povrchných autorov k stotožneniu kabaly s mágiou…… Kabala sa však len pokúšala vysvetliť povahu magickej činnosti na základe vlastných teozofických princípov. Mágia a všetko, čo s ňou možno porovnať, je každopádne rozsiahlou oblasťou najvyššieho religiózneho i filozofického myslenia na svete a určujúcou doménou základných skúseností a inšpirácií.“

Radka Cardová

Zdroje:

MOPSIK, Ch.: Kabala. Bratislava, 2003.

PAPUS: Kabala. Praha, 1996.

kabbalah.com

Foto: pixabay.com