Dnes uplynulo 115 rokov od smrti významného spisovateľa Móra Jókaia

Mór Jókai bol romantický maďarský spisovateľ so slovenskými koreňmi. Narodil sa v Komárne 18. februára 1825, vyštudoval právo, no počas celého života sa venoval literatúre. Vo svojej tvorbe sa venoval histórií a dejinám Uhorska a udalostiam revolúcie v roku 1848, v ktorej sa on sám aktívne angažoval. Jókai bol dramatikom, prozaikom, publicistom, členom Maďarskej Akadémie vied a hlavne romantickým spisovateľom, ktorý do veľkej miery ovplyvnil vývoj maďarskej prózy. Do svojich diel zakomponoval mnoho fantastických prvkov, ktoré dodávajú jeho dielu romantický charakter.

Autorove prvé poviedky vyšli v novinách Pesti HirlapÉletképek. Prelomovým sa pre neho stal rok 1846 kedy uzrel svetlo sveta jeho prvý román Všedné dni.

Mór Jókai – maďarský prozaik, publicista (Foto: wikimedia,org)

Diela tohto nadčasového autora získali štatút nesmrteľnosti aj vďaka tomu, že boli preložené do viac než 20tich jazykov a niektoré z nich dostali aj filmovú podobu.

,,Jókai je autorom viac ako stovky románov a noviel, z ktorých väčšia časť čerpá námety z dávnej i nedávnej uhorskej histórie. Autor preplietal reálne historické udalosti s vymysleným dejom a fiktívnymi postavami, čím ich robil čitateľsky príťažlivými. Jeho diela majú romantický charakter, často v nich vystupujú pozitívni hrdinovia, ktorí buď vyhrávajú nad nepriazňou osudu alebo sa stávajú obeťami nespravodlivosti alebo pre nich nešťastných okolností.“

Autor prerozprával aj životné príbehy niektorých osobností uhorských dejín (Móric Beňovský, vodca pandúrov barón František Trenk). Niektoré romány sa odohrávajú v exotickom prostredí.

Medzi najznámejšie romány Móra Jókaia patria:

 • Zlatý človek (Az arany ember)

 • Synovia človeka s kamenným srdcom (A kőszívű ember fiai)

 • Čierne diamanty

 • Zlatý vek Sedmohradska (Erdély aranykora)

 • Zoltán Kárpáthy

 • Uhorský nabob (Egy magyar nábob)

 • Turci v Uhorsku (Török világ Magyarországon)

 • Posledné dni janičiarov (Janicsárok végnapjai)

 • Levočská biela pani (A lőcsei fehér asszony)

 • Milovaný až na popravisko (Szeretve mind a vérpadig)

 • Malí králi (Az kis királyok)

Mór Jókai bol bezpochyby jedným z významných spisovateľov, ktorí ovplyvnili vývoj literatúry aj v našich končinách. Jeho plodný život sa skončil 5. mája v roku 1904 v Budapešti, kde je aj pochovaný. 

Od roku 1962 je v Maďarsku vydávaná kritická edícia jeho kompletného diela tzv. Kritikai kiadás. Jeho slovenský pôvod si pripomíname festivalom maďarských amatérskych divadelných súborov na Slovensku, ktorý sa už tradične koná v Komárne, rodnom meste Jókaia a nesie názov Jókaiho dni.

Radka Cardová

Zdroje:

Juríček, J. a kol.: Encyklopédia spisovateľov sveta. Bratislava, 1987.

komárno.sk

Foto: wikimedia.org