Historický kvíz o Košiciach! Vyskúšajte svoje vedomosti z histórie tohto mesta

 

/10

Historický kvíz o Košiciach

1 / 10

Z ktorého roku pochádza najstaršia písomná zmienka o Košiciach?

2 / 10

Ktorý košický kostol je najstarší?

3 / 10

Patrónom koho je svätý Urban?

4 / 10

Ktorý košický cech je predmetom najstaršej zachovanej cechovej listiny v rámci Uhorska?

5 / 10

Ako sa volal uhorský panovník, ktorý Košiciam roku 1369 ako prvému mestu v Európe udelil armáles – erbovú listinu?

6 / 10

Relikvie koho sa údajne nachádzajú pod košickou Immaculatou?

7 / 10

Ako sa volá legendárna košická rodina pivovarníkov?

8 / 10

Čo v preklade znamená bundás kenyér?

9 / 10

12. Približne koľko ľudí na Slovensku ovláda rómsky jazyk?

10 / 10

11. Ktoré hlásky indického pôvodu sa v rómčine zachovali?

 

Úvodná fotografia: Dóm svätej Alžbety od Ludwiga Rohbocka, 1857 (Foto: wikimedia.org)