K sviatku Purim patrí pôst, ale aj radosť

Dvadsiateho a dvadsiateho prvého marca židovská náboženská obec oslavuje Purim, poexilový sviatok, ktorým si pripomína svoju dávnu minulosť a udatnosť kráľovnej Ester.

Mordechaj a kráľovná Ester. (Foto: wikimedia.org)

Sviatok Purim, pripadajúci na 14. deň mesiaca Adar (v roku 2019 vychádza na 21.3.), si pripomína záchranu Židov v Perzskej ríši. Udalosti, ktoré vyvstali z úmyslu Hamana, radcu vládcu Ahašvera, môžeme nájsť v biblickej knihe Ester. Z nej sa dozvedáme o židovskom dievčati tohto mena, ktorá sa stala manželkou spomínaného perzského kráľa Ahašvera.

Za jeho vlády v r. 485 – 465 pred Kristom to bol práve Esterin strýko Mordechaj z Benjamínovho rodu, ktorému sa podarilo odhaliť sprisahanie voči panovníkovi. Avšak neskôr sa dostáva do nemilosti kráľovho radcu, keď mu Mordechaj odmieta vzdať požadovanú poctu. Z dôvodu urazenej pýchy sa Haman plánuje pomstiť – likvidáciou židovského národa na území celého kráľovstva. Vďaka Ester a jej strýkovi bol nakoniec židovský národ zachránený a je to Haman, ktorý sa dočkal vlastnej popravy. V závere príbehu je ustanovený sviatok na pamiatku týchto udalostí.

Názov tohto radostného sviatku záchrany perzských Židov pochádza z akadského slova „pur“, ktoré značí „los“. Pre Perzskú ríšu bolo zvykom, že sa počas nového roka veštilo vyťahovaním losov na určenie nadchádzajúceho osudu obyvateľov. Veľmi podobne v príbehu rozhoduje o Židoch aj Haman, kedy práve náhodným losovaním určuje deň konca židovského národa.

Pokrm typický pre sviatok Purim – Hamanove uši. (foto: pixabay.com)

Oslavy Purimu začínajú už o deň skôr, pôstom, ktorým sa pripomína trojdňový pôst kráľovnej a vôbec všetkých Židov v Perzii. Ten končí západom slnka, po ktorom nasleduje čítanie Knihy Ester prerušované dupaním, či pískaním pri každej zmienke radcu Hamana. Typické pre tento sviatok sú aj karnevaly alebo divadelné hry, v ktorých je príbeh židovskej kráľovnej zdramatizovaný. K sláveniu patrí aj hodovanie. Charakteristickými pokrmami sú napríklad „Hamanove uši“, čiže sladké pečivo plnené makom alebo džemom, tiež moriak a víno.

Andrea Sotáková

KYSELICOVÁ, Z.: Život je najlepšia kúpa – Zvyky, obrady, sviatky, odev… židovských spoločenstiev. Bratislava, 2002.

NOSEK, B. – DAMOHORSKÁ, P.: Židovské tradice a zvyky. Praha, 2016.

https://www.uzzno.sk/purim.

Foto: wikimedia.org