Košice si uctili obete holokaustu

Košice boli pred holokaustom domovom pre zhruba 11 500 Židov, čo predstavovalo 16,4% populácie v tomto meste. Prvýkrát sa v Košiciach Židia usídlili až po roku 1840, keďže to vzhľadom na vtedajšie zákony dovtedy nebolo možné. Po tomto roku sa Židia mohli nasťahovať do slobodných kráľovských miest a žili vedľa seba v podstate harmonicky ortodoxné a neologické komunity. Až rok 1944 zmenil život týchto ľudí a to dosť radikálne. Od 16. 5. 1944 do 5. 6. 1944 bola deportovaná z Košíc väčšina Židov a to priamo do koncentračného tábora Auschwitz. Štyri transporty vedúce z Košíc zničili jednu prestížnu komunitu a nakoniec 137 vlakov vedúcich cez Košice zničilo židovskú komunitu na tomto mieste na niekoľko rokov.

Detail nového pamätníka (Foto: Martina Bobaľová)

Pamätník na Idanskej ulici 

Myšlienka pamätníka holokaustu má slúžiť ako memento pre dnešnú dobu. Má pripomínať všetko, čo sa odohralo a ako sa ľuďom priamo pred očami zmenil svet. Pamätník je postavený z tehál pričom myšlienka a prvý impulz prišiel priamo od ľudí. Už v roku 2009 sa konala zbierka na tento židovsky pamätník a v roku 2019 bol konečne odhalený.

Presne na tomto mieste boli pred 75 rokmi umiestnený Židia z Košíc a okolia, pričom celkový počet dosiahol približne 12 000. Surovosť tehál samotného pamätníka má pripomínať surovosti, ktoré boli páchane na ľuďoch. Každá tehla predstavuje spomienku na človeka, ktorý bol na tomto mieste držaný proti svojej vôli.

Život pred izoláciou v tejto tehelni nebol bezproblémový, vieme o takzvaných zberných miestach, ktoré boli pre Židov vytvorené. Boli to v podstate ulice s najväčším počtom Židov, nežidovské obyvateľstvo bolo vysťahované, tieto ulice a miesta boli strážené a vládol tam tvrdý režim a nedostatok slobody. Konkrétne museli strpieť napríklad zákaz vychádzania po 18:00, ale taktiež odovzdanie všetkých cenností, rádií a všetkého čo mohlo prinášať nejaké správy zvonku. Ľudia tu prežívali v strachu a v nevedomosti. Odtiaľto sa dostali do tehelne, čo znamenalo smrť. Či už následkom veľkého počtu ľudí na jednom mieste a  podmienok, v ktorých tam žili, ale hlavne, umiestnenie do tehelne znamenalo priamu linku smerom do koncentračného tábora.

Tento pamätník má pripomínať peklo, ktorým si ľudia museli na tomto mieste prejsť a na ktoré by sme nemali nikdy zabudnúť.

Nápis na pamätníku hovorí za všetko:

,,V priestoroch bývalej tehelne bol od konca apríla do začiatku júna 1944 internačný tábor, kde bolo väznených viac ako 10 000 Židov pred odvlečením do koncentračných táborov smrti. Po skončení II. svetovej vojny sa z nich vrátilo iba niekoľko sto.“

Martina Bobaľová

Zdroj:

kehilakosice.sk

Foto: Martina Bobaľová