Medzinárodný deň spojený s ,,dobrý bojom“

Diskriminácia ako taká je vo všeobecnosti vážnym spoločenským problémom. V dnešnej multikultúrnej spoločnosti predstavuje dvojsečnú a často zneužívanú zbraň. V akejkoľvek svojej podobe nie je však len problémom moderného sveta. Boríme sa s ňou už stovky rokov. Tento negatívny jav môže mať mnoho rôznych podôb, ktorých spoločným menovateľom sú ľudia.

Ak teda hovoríme o rasovej diskriminácií, je potrebné ju najskôr definovať. Pod týmto pojmom rozumieme diskrimináciu, teda znevýhodňovanie, na základe rasového či etnického dôvodu. V slobodnom svete založenom na Listine ľudských práv a slobôd, by malo ísť o neakceptovateľný jav. Bohužiaľ, rasová diskriminácia je na Slovensku jednou z najzávažnejších a najrozšírenejších foriem diskriminácie.

Celosvetový problém sa snaží riešiť mnoho krajín. Niektorým sa to darí úspešnejšie než iným, no žiadna z nich sa zatiaľ nemôže pýšiť nálepkou krajiny bez diskriminácie. K tejto snahe sa pripájajú aj niektoré známe osobnosti, ktoré pritom ťažia z vlastnej popularity. Ľudia si začínajú čoraz viac uvedomovať nutnosť boja za rovnosť všetkých ľudí bez ohľadu na rasu, sexuálnu orientáciu, vierovyznanie či rodovú príslušnosť.

Tento ,,dobrý boj“ si môžeme uctiť 21. marca kedy si pripomíname Medzinárodný deň boja za odstránenie rasovej diskriminácie. Deň bol ustanovený Organizáciou spojených národov v roku 1967. Týmto aktom si chceli predstavitelia OSN aj celý demokratický svet uctiť pamiatku 69 obetí v meste Sharpeville v ten istý deň roku 1960. Vtedy sa pokojná demonštrácia v Juhoafrickej republike zmenila na krvavý kúpeľ po tom, čo miestna polícia zabila 69 demonštrantov. Demonštrácia bola namierená proti apartheidu a rasistickej politike krajiny.

,,Čím viac budeme rešpektovať ostatných,
tým viac budeme rešpektovať samých seba.“
Irina Bokovová, generálna riaditeľka UNESCO

Apartheid je pôvodne holandský výraz a znamená oddelenie alebo odlúčenie. V kontexte rasistickej politiky je používaný na označenie oddeleného spolužitia obyvateľstva rôznych rás.

V tento deň sa zameriava pozornosť na problémy rasizmu a zdôrazňuje sa potreba rasovej tolerancie. Ideu moderného a tolerantného sveta si pripomíname počas týždňa od 21.3. do 28.3. kedy ľudstvo prejavuje solidaritu s národmi, ktoré bojujú proti rasizmu a rasovej diskriminácií.

Každý jeden z nás je jedinečný a má odlišnosti, ktoré z neho robia výnimočnú bytosť. Ľudia sa žiaľ naučili škatuľkovať a triediť obyvateľov modrej planéty do rôznych skupín. Mnohé veci a znaky nás spájajú a mnohé rozdeľujú. Nie je chybou všímať si rôznorodosť sveta, no je neodpustiteľným tieto odlišnosti zneužívať na ponižovanie a utláčanie iných ľudských bytostí. Prispejme preto našou malou troškou k lepšiemu zajtrajšku a nechajme vyhrať ľudskosť nad predsudkami.

Radka Cardová

Zdroj:

unesco.com

quora.com

Foto: pexels.com