Poznáme svojich susedov? Medzinárodná spoločnosť pre Krišnovo vedomie alebo Hare Krišna na Slovensku

Hare Krišna je pôvodom indická filozofia prameniaca z Védskej tradície podobne ako hinduizmus. A. C. Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda rozšíril filozofiu Hare Krišna v Amerike a neskôr sa dostala aj do Európy. Na Slovensku sa k ISCON (International Society for Krishna Consciousness) hlási približne 250 ľudí.  Hnutie má centrá v BratislaveBernolákove a Abranovciach.

Podľa ISCONu je Krišna Najvyššia Božská Osoba. Pôvodná Osoba z ktorej emanuje nespočetne množstvo živých bytostí a z ktorej pochádza celý hmotný aj duchovný svet. Neexistuje nič čo by existovalo nezávisle na Krišnovi nakoľko všetko čo existuje sú len rôzne energie ktorými disponuje. Všetko čo teda existuje pochádza od Krišnu a má to svoj počiatok práve v Ňom. Týmto spôsobom vysvetluje pochopenie Boha védska filozofia a každý človek to môže praktikovaním oddanosti Bohu postupne zrealizovať aj vo svojom vlastnom živote.

Krišna je označovaný ako pôvodný požívateľ a vládca všetkých živých bytostí. My ako živé bytosti sme s ním večne spojený vo vzťahu láskyplnej oddanej služby ktorú ale najprv musíme prebudiť očistením nášho vedomia od materiálnej ilúzie ktorá nás od tejto pravdy oddeluje. Krišna žije večne v duchovnom svete kde predvádza svoje nekonečné a rozmanité zábavy s pasáčkami a pasákmi na planéte s názvom Goloka Vrindávan. O týchto zábavach sa môžeme bližšie dozvedieť v Krišna knižke ktorá tieto veci podrobnejšie vysvetľuje.

Zhromaždenie ISCONu (Foto: wikimedia.org)

Každé náboženstvo má svoje pravidlá. Ako má kresťanstvo 10 Božích prikázaní, má Hare Krišna štyri regule. Po prvé – nejesť žiadne mäso, po druhé – s ničím nehazardovať (životom, majetkom, prírodou…), po tretie – nepožívať toxické látky (žiadne drogy a tým sa myslí aj alkohol, cigarety, káva, čierny a zelený čaj) a poslednou je zákaz sexuálneho styku mimo manželstva.

Podstatou filozofie Hare Krišna je to, že človek sa nemá považovať za fyzické telo, ale za dušu. Duša je dôležitá, pretože telo riadi a po smrti sa podľa svojich zásluh, presúva do iného tela (reinkarnácia). Krišna je podľa nich Najvyšší Boh, ktorý má mnoho mien. Hare i Rama sú ďalšie z jeho mien a každé vyjadruje nejakú myšlienku. Krišna napríklad, znamená – ten, ktorý priťahuje každého.

Janmaštami je každoročná oslava Krišnových narodenín. Je to najväčšia a najveľkolepejšia oslava roku ktorá spája všetkých oddaných a vytvára tak nezameniteľnú atmosféru. Rádhaštami je jeden z hlavných sviatkov vaišnavov. Je to veľmi priaznivý deň, v ktorom si práve pripomíname zjavenie Šrímati Rádharani v tomto svete. Šrímati Rádharáni je Krišnova vnútorna energia a hlavná spomedzí gópií. Ako Krišnová družka a večná spoločníčka disponuje transcendentálnymi vlastnosťami, ktoré sú všetky určené pre jeho Osobné potešenie.

Radka Cardová

Zdroje:

Encyclopaedia Beliana. Bratislava, 2008

blog.hromnik.com

iskcon.sk

korzar.sme.sk

Foto: wikimedia.org