Romathan konečne dostane dôstojnejšie priestory

divadlo romathan

Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom (a toľkonásobne si môžeš trebárs aj zanadávať). Človekom sa stávaš aj vtedy, keď hovoríš ďalším jazykom, lebo preberáš chtiac-nechtiac myslenie iného jazyka, iných ľudí, seba obohacuješ a im sa približuješ.

Kto by plánoval v Košiciach prežiť celý svoj život a chcel sa naučiť najpoužívanejšie jazyky tohto mesta, okrem slovenčiny by mal plynule hovoriť maďarčinou a rómčinou. Svoj rómsky kultúrny rozhľad by si rozširoval najmä v divadle Romathan. Je to divadlo ojedinelé, i keď podobné sa nájdu v Nemecku alebo v Moskve (Teatr Romen). Jedinečnosť košického spočíva v tom, že je ako jediné na svete dotované svojím štátom.

Ako vzniklo divadlo Romathan? 

Všetko sa začalo v decembri roku 1991, keď náš parlament, v podsvetí známy aj ako Slovenská národná rada, schválil návrh pani poslankyne Anny Koptovej na zriadenie rómskeho profesionálneho divadla. Tá zastupovala politicky Rómsku občiansku iniciatívu, avšak divadlo podporili aj iné parlamentné strany. Návrh vtedy prešiel dosť tesne, rozdielom iba dvoch hlasov. O pol roka sa už z pani Koptovej stala riaditeľka štvrtého profesionálneho divadla v Košiciach (po Štátnom divadle, Bábkovom a maďarskom divadle Thália).

Mimochodom, v čase vzniku ešte nebolo jasné, kde bude sídlo divadla. Do úvahy prichádzal aj Prešov, ale keďže sa tam, žiaľ, zdvihla vlna protestov, bolo rozhodnuté pre Košice.

A tak 22. decembra 1992 uviedli prvú premiéru vtedy prvého a (pokiaľ viem) doposiaľ jediného rómskeho divadla nielen v celom Československu. Odvtedy nabralo takmer 50 pracovníkov, z ktorých je 32 umelcov v rámci hereckej, speváckej, tanečnej alebo hudobnej zložky. Divadlo Romathan sídli na Štefánikovej ulici číslo 4 (v nádhernej secesnej činžiakovej budove z roku 1902), ale často sú na zájazdoch. Ich predstavenia možno sledovať po rómsky i po „gadžovsky“.

Nová tvár divadla

Viac ako tretina produkcie je pre detváky, aby už tie začali chápať, že Róm a Neróm je vlastne to isté, a ak aj niečo majú rozdielne, tak je to len preto, aby svet bol zaujímavejší. Divadlo tak robí nezastupiteľnú prácu. Každý dobrý učiteľ z Košíc či okolia, ktorý chápe dôležitosť sponažívania, už priniesol školskú skupinu na predstavenie v neveľkej sále. No to by sa malo čoskoro zmeniť. Košická župa pripravuje presťahovanie tohto neopakovateľného divadla do adekvátnejších priestorov na Továrenskej ulici. Už bolo načase. Divadlo Romathan si to viac než zaslúži. Košice bez neho už by neboli kompletné.

Unikátne divadlo sa stalo konkrétnym pozitívom nežnej revolúcie, keďže vzniklo v jej (po)revolučnom vzopätí a atmosfére. Odvtedy napomáha Rómom i Nerómom ako aj vzťahom medzi nimi. Môže byť tiež dobrým doplnkom po návšteve známeho rómskeho sídliska na Terase, Luníka 9, ktoré je často neprávom odsudzované médiami v honbe za senzáciami a ratingami. Divadlo Romathan je zároveň obrovským exotickým ťahákom pre zahraničných turistov, ktorí majú väčšinou menšie predsudky voči Rómom než Slováci.

Milan Kolcun

Úvodná fotografia: Sídlo divadla Romathan na Štefánikovej ulici 4 v Košiciach (Foto: Milan Kolcun)