Rusínska obroda zastupuje Rusínov na Slovensku

Na Slovensku žije pomerne veľká skupina Rusínov a roky sa usilovala o kodifikáciu svojho jazyka. Príležitosť prišla po nežnej revolúcii, kedy vznikla Rusínska obroda ako kultúrno-spoločenská organizácia s členstvom vo Svetovej Rade Rusínov, ktorá zastupovala Rusínov na Slovensku.

Na prvom výročnom sneme Rusínskej obrody v Medzilaborciach, ktorý sa konal 17. novembra 1990 boli prijaté hlavné zásady deklarácie požadujúce uznať oficiálne Rusínov ako národnosť v Česko-Slovensku, kodifikovať rusínsky jazyk (spisovnú normu pre publikovanie), následne zaviesť rusínsky jazyk do základných škôl od prvého ročníka v obciach, kde žijú Rusíni, presadenie návrhu, aby rusínske názvy mali ukrajinské inštitúcie tak vzdelávacie ako aj kultúrne. Ešte pred týmto vyhlásením deklarácie Rusínov bolo Ukrajinské divadlo v Prešove premenované na Divadlo Alexandra Duchnoviča a všetky hry od vtedy boli uvádzané po rusínsky.

Na severovýchodnom Slovensku sa v porevolučnom období túžili po emancipácii a plnohodnotnom kultúrno-politickom živote Rusíni aj Ukrajinci. Nespokojnosť oboch strán upozorňovala na nevyhnutnosť transformácie a riešenie národnostnej otázky a jazyka. U našich severných susedov v Poľku organizované rusínske hnutie začalo zakladať spolky koncom roka 1989 a podobne sa dialo aj na Ukrajine. Následne začali podobné rusínske spolky vznikať v každom štáte s prítomnosťou tejto národnosti – Chorvátsko, Rumunsko, v Čechách aj v Maďarsku.

Pre dlhodobé vákuum v neriešenie národnostnej problematiky iniciatívu prevzala Rusínska obroda. 22. až 23. marca 1991 sa v Medzilaborciach konal 1. Svetový kongres Rusínov, ktorý odporučil zvolať odborníkov na medzinárodný jazykový seminár. Tento 1. Medzinárodný kongres rusínskeho jazyka sa konal v Bardejovských kúpeľoch 6. až 7. novembra 1992 za účasti vedcov, spisovateľov, novinárov, klerikov a rusínskych aktivistov a je významným medzníkom v kodifikačnom procese. V roku 1993 Ministerstvo kultúry SR aj finančne podporilo vznik Inštitútu rusínskeho jazyka a kultúry v Prešove. Celý proces vyvrcholil 27. januára 1995, kedy bola slávnostne vyhlásená kodifikácia rusínskeho spisovného jazyka na Slovensku.

Mária Trebišovská

MAGOCSI, P. R: Rusíni na Slovensku. Prešov, 1994.

PLIŠKOVÁ, A.: Rusínsky Jazyk na Slovensku náčrt vývoja a súčasné problémy. Prešov, 2007.

Foto: wikimedia.org