Dohovoríte sa po rómsky? Otestujte sa!

Vakeren romanes? Hovoríte rómsky? – KVÍZ

1. Čo znamená slovíčko „love“?

2. Aký význam sa skrýva pod slovíčkom „čhaj“?

3. Kto to je „čhavo“?

4. Aká nadprirodzená bytosť sa skrýva pod názvom „beng“?

5. Aký je človek, ktorého označia ako „dilino“?

6. Kto je „gadžo“?

7. Aký je človek, ak sa o ňom povie, že je „šukar“?

8. Aký kov sa skrýva pod slovíčkom „somnakaj“?

9. Čo znamená slovíčko „mištes“?

10. Aké zviera sa v rómčine označuje slovom „rikono“?

11. Aká farba sa skrýva za slovíčkom „kalo“?

12. Akej farby je predmet označený ako „parno“?

13. Čo znamená fráza „Kaj džas, more!?“

14. Čo znamená otázka „Kames te chal?“ ?

15. Čo sa skrýva za otázkou „Soske?“

16. Čo znamená veta „Sar sal?“

17. Čo chce zistiť človek, ktorý sa opýta „Keci ori?“

18. Čo znamená zvolanie „Av arde!“ ?

19. Čo znamená veta „Kamav tut.“ ?

20. Čo doslova znamená tento povzdych „Jaj, Devla!“ ?